Privacy & Cookie beleid

Cookies
De website van het Integraal Gezondheidsinstituut IIGN) plaatsen cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een PC, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van IGN beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren, zodat IGN na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. IGN gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een PC of individu.

Doorgeven persoonsgegevens aan derden
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden.

Jouw rechten
In verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je het recht MIND te verzoeken om inzage van en rectificatie, beperking of wissing van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdracht. Een toelichting op jouw rechten vindt je hier.

Als je van jouw rechten gebruik wilt maken, dan kun je je verzoek per brief richten aan:

Functionaris voor Gegevensbescherming IGN
Herenweg 270
1934BH Egmond aan den Hoef

Of per mail via secretariaat@integraalgezondheidsinstituut.nl

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens
Je kunt over de verwerking van jouw persoonsgegevens ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt dit doen door een brief te schrijven aan:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG