Hulpverleners

Over ons

Het Integraal Gezondheidsinstituut Nederland (IGN) is een non profit organisatie die de integrale gezondheid van mensen wil helpen te verbeteren.

Wat kunnen wij voor je doen?

Wij bieden een luisterend oor en kunnen een integrale gezondheidsintake aanbieden om de zorg- of hulpvraag helder te krijgen.

Hand in hand circel

Onze partners

Hier vind je de namen en specialisatie van de hulp- en zorgverleners  die aangesloten zijn bij het Integraal Gezondheidsinstituut Nederland.

Wij bieden

Het IGN biedt informatie, advies en ondersteuning, online, telefonisch en overal in het land.

Mededelingen

We hebben een kleine statuutswijziging moeten aanbrengen om de ANBI-aanvraag te kunnen doen. Voor het IGN is deze status erg belangrijk, omdat wij de kosten voor de cliënten zo laag mogelijk willen houden. Daarom is het belangrijk dat wij ook donaties mogen ontvangen. Als het IGN de ANBI-status heeft, zijn deze donaties (meestal) voor de donateur geheel of gedeeltelijk aftrekbaar van de inkomstenbelasting. We hebben de aanvraag 10 februari ingediend. Wordt vervolgd.

Het IGN verzorgt de Integrale Gezondheidsintake die besproken wordt in ons multidisciplinaire overleg met andere zorg- en hulpverleners. Dan volgt een advies en dragen wij de cliënt over aan een partner. Partners zijn zorg- en hulpverleners die volgens de uitgangspunten van integrale gezondheid werken en denken. Zij koppelen ook hun voortgang terug aan het IGN.
Hoewel we net gestart zijn, prijzen we ons gelukkig dat zich al 7 partners hebben aangemeld. Je kan de namen en beschrijving vinden onder ‘onze partners’.

Voor professionals

Het IGN biedt zelf geen behandel of ondersteuningstraject aan. Dit wordt overgelaten aan professionals of instituten die zich als partner hebben aangesloten bij het IGN.

Je wordt van harte uitgenodigd om je als professional je aan sluiten als partner.