Het Integraal Gezondheidsinstituut Nederland (IGN) streeft ernaar dat zoveel mogelijk mensen antwoord krijgen op vragen over hun integrale gezondheid. Wij vragen daarom minimale vergoedingen voor onze service. Wij willen zoveel mogelijk leven van donaties, legaten en subsidies. Daarom is het belangrijk dat wij de ANBI status krijgen. Onze organisatie is opgericht op 14 december 2021 en de ANBI status is in januari 2022 aangevraagd. De procedure loopt nog.

In deze overbruggingsperiode is de Stichting de Cynham (een ANBI stichting) bereid gevonden om schenkingen voor het IGN te ontvangen. Wil je schenken aan het IGN? Je gift maakt het mogelijk dat wij ons werk kunnen doen tegen minimale vergoedingen. Je kunt je gift overmaken op de rekening van de Stichting de Cynham o.v.v.: Gift voor Integraal Gezondheidsinstituut Nederland.

Gegevens Stichting de Cynham

Herenweg 270
1934 BH Egmond aan den Hoef
072-5070 760

RSIN/fiscaal nummer (ANBI): 816056791
IBAN: NL29 INGB 0007 8258 46

Officiële documenten

Informatie over onze Missie
Statuut van de Stichting Integraal Gezondheidsinstituut Nederland

Beleidsplan van het Integraal Gezondheidsinstituut Nederland
Activiteitenplan 2022